×
Uluslararası Antalya Yörük ve Türklük Araştırmaları Bilim ve Sanat Kurultayı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANTALYA METROPOLITAN MUNICIPALITY

ULUSLARARASI ANTALYA YÖRÜK VE TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARI
BİLİM VE SANAT KURULTAYI 06-08 MAY 2022 ANTALYA

INTERNATIONAL ANTALYA NOMADIC AND TURKISHNESS STUDIES SCIENCE AND ART SYMPOSIUM 06-08 MAYIS 2022 ANTALYA

YER /LOCATION AT ÇAYIRI MEVKİ SOLAK MAHALLESİ AKSU – ANTALYA

KURULTAY PROGRAMI/SYMPOSIUM PROGRAMME
06 MAYIS /MAY 2022 CUMA/FRIDAY 19.30 AÇILIŞ KONUŞMASI

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL
Prof. Dr. Öcal OĞUZ

07 Mayıs 2022 CUMARTESİ /SATURDAY

09.00 -10.00   Kayıt/Registration

10.00 AÇILIŞ VE AÇILIŞ KONUŞMALARI/OPENİNG AND OPENİNG SPEECHES,
Doç. Dr. Mehmet SAĞ
Resim Çalıştayı ve Sergisi Küratörü

Dr. Mehmet ÖZBEK
Devlet Sanatçısı

Közhan YAZGAN
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı

Doç. Dr. Önder BİLGİN
Bilim Sanat Kurultayı Düzenleme Kurulu Başkanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

Muhittin BÖCEK
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı


I. OTURUM/SESSION I - Oturum Başkanı/Chair: Doç. Dr. Önder BİLGİN
10.30   Prof. Dr Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU “………”
10.45   Prof. Dr. Abdullah TEMİZKAN “Göçebelerle Devlet Arasındaki İlişkinin Mahiyetine Dair Bir Değerlendirme”
11.00 Y. Doç. Dr. Kayrat BELEK “Tanrı Dağ Petrogliflerindeki Göçerlerin Sanatı’’
11.15   Dr. Khadija ASADOVA “Türk Geleneksel Motiflerinin Dünyaya Yayılması”
11.30   Dr. MADAMINOV ASKARALY “ Dünya Göçebe Oyunları”
II. OTURUM/SESSION II - Oturum Başkanı/Chair: Doç. Dr. Güven DİNÇ
11.50   Prof. Dr. Sadullah GÜLTEN “Yörük Adı Üzerine Bazı Değerlendirmeler”
12.05   Prof. Dr. Alparslan DEMİR “Osmanlı’da Konar-Göçer Yaşam”
12.20   Prof. Dr. Yunus KOÇ “Yörükan-ı Sivas Defteri (1575) Bağlamında Orta Anadolu’da İskân Süreçleri ve İdari Sınırlar Meselesi”
12.35   Doç. Dr. Arif SARI “Teke İlinden Safevî Mülküne Göçenler: Tekeli Yörükleri”
12.50   Dr. Öğretim Üyesi Ramazan KURDOĞLU “Yeni Dünya Tasarımında Sanal Para-Sentetik İnsan ve Lego Din”
13.00 – 13.55 Öğlen Yemeği/Lunch
III. OTURUM/SESSION III - Oturum Başkanı/Chair: Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT
14.00   Prof. Dr. Turgut TOK  “Yörük-Türkmen Kültürü’nün Günümüz Dünyasında Konumlandırılması”
14.15   Prof. Dr. Akif AKKUŞ “Yörük Yaşamından Örnekler (Çukurova Yörükleri )”
14.30   Prof. Dr. Ali MEYDAN “Mersin Yörüklerinin Sosyoekonomik Özellikleri
14.45   Prof. Dr. Mustafa ÜNAL “Sovyet Sonrası Türk Dünyasında Din Kültür İlişkisi Bağlamında Çıkan Sorunlar”
15.10 – 15.20 Ara/Coffee–Break
IV. OTURUM/SESSION IV - Oturum Başkanı/Chair: Prof. Dr. Yıldıray ÖZBEK
15.30   Prof. Dr. Mustafa AKSOY “Antalya Halı ve Kimlerindeki Damgaların Tarihi Kaynakları”
15.45   Selma GENÇEL “Beden Yazıtları (Geleneksel Dövme)”
16:00   Prof. Dr. Mehmet Zeki İBRAHİMGİL “Balkanlarda Türk Kültür Mirası Üzerine Değerlendirme”
16.15   Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA “İskit Ve Hunlar’da Mezar Tipleri İle Ölümle İlgili Ritüeller”
16.30   Dr. Sacide ÇOBANOĞLU ‘’Türk Ahlakının Temel Kavramlarından Adalet Değeri Dede Korkut Örneklemi’’
16.40–16.50 Ara/Coffee–Break
V. OTURUM/SESSION V - Oturum Başkanı/Chair: Prof. Dr. Ahmet AKSOY
17:00   Prof. Dr. Kani IŞIK “Yörük yaşam tarzı: Toroslarda doğa ile uyumlu ekolojik yaşam”
17.15   Prof. Dr. Sezgin ÇELİK “Kazdağları Civarında Yaşayan Türkmen ve Yörüklerin Bitki Kullanma Alışkanlıkları ve Kültürü”
17.30   Prof. Dr. Salih GÜCEL “Kıbrıs Türk Yörüklerinin geleneksel yaşam içerisinde çevre ilişkileri”
17.45   Prof. Dr. Ahmet KARATAŞ “Geçmişten Günümüze Türk Dünyasında Hayvan Figürü”
Online Katılımcılar
20.00   Prof. Dr. Sayyara IBADULLAYEVA “Yabani Bitkilerin İstifadesinin Aktüel Problemleri: Etnobotanika, Etnofarmakologiya Ve Baytarlıq Tebabeti”
20:15   20:30   Prof. Dr. Osmonakun İBRAİMOV “Bir Asra Bedel 30 Yıl”
20:45   Prof. Dr. Erden KAZIBEKOĞLU “Türk Birliği: Kültürel, Bilimsel, Ekonomik ve  Jeopolitik yaklaşım”
8 MAYIS/MAY 2022 PAZAR/SUNDAY
VI. OTURUM/SESSION I - Oturum Başkanı/Chair: Prof. Dr. Şenol KANTARCI
10.30   Prof. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ “Türk Kültüründe Ant İçme Törenleri ve Yeni Bir Ant İçme Töreni Olarak Toprak Ferağı”
10.45   Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ “Gün Işığında Yönetim Perspektifi Açısından Yörük-Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Genel Değerlendirmeler”  
11.00    Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE “Muğla Yörüklerinde Tabiat Kültleri”
11.15   Prof. Dr. Turgay YAZAR “Göktürk Dönemi Mezarları ve Mezar Ritüelleri”
11.30   Prof. Dr Türkmen TÖRELİ “Değerlendirme”
11.45 – 12.00 Öğlen Yemeği/Lunch
VII. OTURUM/SESSION II - Oturum Başkanı/Chair: Dr. Öğr. Üyesi N. Mert BATU
13.30   Prof. Dr. Ali DUYMAZ “Yörük Destanları”
13.45   Prof. Dr Ramazan DURMAZ “Yörüklerde Yaylak, Güzle Ve Kışlak Hayatı, Eski Türkçe İle İlgili Söz Varlığı”
14.00   Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU “Anadolu Göçerlerinin (Türkmen ve Yörüklerin) Ticaret Yollarının Gelişmesine Katkıları”
14.15   Doç. Dr. Serdar BULUT “Konargöçer ve Göçebe Sözcüklerine Anlambilimsel ve Kökenbilimsel Bir Bakış: Yörük-Türkmen Grup İçin Hangi Sözcük Tercih Edilmeli”
14.15-14.30 Ara/Coffee–Break
VIII. OTURUM/SESSION III - Oturum Başkanı/Chair: Doç. Dr Ali ALBAYRAK
14.30   Doç. Dr Ali ALBAYRAK  “Türk Kültüründe Ocaklar Çevresinde Oluşan Adet Ve Uygulamalar (Hisarçandır Kıyacak Ocağı Örneği)”
14.45   Prof. Dr. İbrahim ERDAL “Osmanlı Devletinden Cumhuriyete Yörük Ve Türkmenlerin Sosyo İktisadi Ve Kültürel Politikalardaki Yeri”
15.00   Prof. Dr. Ramazan UÇAR “Türk Müslümanlığına Dair Bazı Çözümlemeler”
15.15   Doç. Dr  Faiq ELEKBERLİ “Azerbaycan Türk Aydınlarının Düşüncesinde Turancılık ve İrancılık”
15.30   Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK “Küresel Güç Denklemi Bağlamında Türk Devletleri Teşkilatı: Twitter Paylaşımlarında Toplumsal Algı ve Görünüm”
15.45– 16.00 Ara/Coffee – Break
IX. OTURUM/SESSION IV - Oturum Başkanı/Chair: Prof. Dr. Hasan ŞAHAN
16.00   Prof. Dr. Cemali SARI “Beydağlarında Yörük Göç Yolları”
16.15   Doç. Dr. Fatih USLU “Antalya Ve Çevresinde Yaşayan Yörükler Ve Sosyo-Kültürel Yapıları”
16.30   Dr. Öğretim Üyesi Banu DAVUN “Yörük Kültürünün Ressam Mustafa Ali Kasap Eserlerine Yansıması”
16.45 Doç. Dr. Mustafa GENÇ “Akdeniz Bölgesi Yörüklerinde Kök Boya Geleneği”
17.00   Dr. Saime UYAR  “Kıbrıs Türk Yörüklerinin geleneksel yaşam içerisinde çevre ilişkileri
17.15   Doç. Dr. Mehmet SAĞ “Yörük Türkmen Kültüründe Görme ve Estetik Üzerine Bir Deneme”
Online Katılımcılar
20.00   Prof. Dr. Mehmet TÜRKMEN “ Türk Toplumlarında Güreş Kültürü”
20.15   Doç. Dr. Aynur Gazanfargizi “Dağıstan Yörüklerinin Halkbiliminde Küçük Türler Ve Onların Dağılım Alan”
20.30 Ali Şamil HÜSEYİN OĞLU “Geçmişten Günümüze Ozan, Baxşı, Aşık Sanatı”
ONLİNE KATILIMCILAR

Önemli gerekçelerle kurultayımıza son anda katılamayan davetli konuşmacılarımız katılımcıların belirleyeceği gün ve saatte online olarak bildirilerini sunabileceklerdir
 
Prof. Dr. Harun AKBAYEVKaraçay Bilim Araştırma Enstitüsü
Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİHacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim YOLDAŞEVÖzbekistan Sanat Ve Kültür Enstitüsü Rektörü
Prof. Dr. İlhan ŞAHİNİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜLOsmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Lyudmilа Stеpаnоvnа ЕFİMOVASaha Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Metin EKİCİ
 
Ege Üniversitesi  
“Yörük Dernekleri Sorunları Ve Çözüm Önerileri”
Prof. Dr. Natalia POLOSMAK
Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Osman ERAVŞARAkdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Таmаrа Gеrаsimоvnа BORGOYAKOVA Katanov Hakas Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Mаriya Dmitriеvnа ÇERTIKOVAHakas Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Servet HALİMustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Nadejda N. TIDIKOVA Altay Bilim Araştırmaları Enstitüsü
At Çayırı Mevkii Solak Mah. Aksu/Antalya